Bild från Medevibacken under Vätternrundan 2003.

Källa: Tidningen Cykla 2004:2.